23 | 10 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Економічне управління підприємством PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 квітня 2018, 10:12

Економічне управління підприємством

Животенко В. О.

Економічне управління підприємством : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» ступеня магістра ПУЕТ / В. О. Животенко. –  Полтава : ПУЕТ, 2017. – 262 с.

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» є формування професійних знань та вмінь, розвиток творчої особистості майбутнього фахівця.

Навчальна дисципліна «Економічне управління підприєм-ством» спирається на власну логіку і зміст та має зв’язок із попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення – «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Статистика та облік».

 
Риторика PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 квітня 2018, 09:56

Риторика

Сарапин В. В.

Риторика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030401 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра / спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / В. В. Сарапин, К. Г. Боберська. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 318 с.

Структура навчальної дисципліни «Риторика» включає в себе два змвстові модулі, які охоплюють навчальний матеріал про особливості красномовства, його типи та історичні джерела, проблеми взаємодії оратора й аудиторії, його мовну культуру та методичні прийоми підготовки і виголошення риторичних текстів різних видів і жанрів, а також містять у собі фактаж щодо риторичних особливостей судового допиту, дебатів та промов, прикладних основ публічного виголошення ораторських промов.

 
Облік зовнішньоекономічної діяльності PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 квітня 2018, 08:05

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Орищенко М. М.

Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/спеціальності 071 «Облік і аудит» освітньої програми «Облік і аудит» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. М. Орищенко, Н. І. Самбурська. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 341 с.

Навчально-методичний посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальну програму дисципліни, методичні рекомендації до вивчення дисципліни за темами, навчальні завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, тести для контролю знань за темами, перелік питань для підготовки до поточного та підсумкового контролю, список рекомендованих інформаційних джерел. Нормативно-правова база чинна станом на 01.01.2016 р.

 
Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи PDF Друк e-mail
Вівторок, 13 березня 2018, 09:39

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи

Макарова М. В.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»/спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент інформаційних ресурсів» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 74 с.

Основною методичною базою для виконання кваліфікаційної випускової роботи на високому рівні є курсові роботи, виконані студентами під час навчання. Додаткову інформацію студенти одержують під час виробничої передбакалаврської практики й виконання кваліфікаційної випускової роботи від її наукового керівника, а також від спеціально призначених консультантів (за необхідності). Контроль за ходою виконання і захисту кваліфікаційної випускової роботи покладається на дипломника і наукового керівника роботи, призначеного випусковою кафедрою документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах.

 
Конкурентоспроможність підприємства PDF Друк e-mail
Вівторок, 13 березня 2018, 09:24

130318 093 592

Безпарточний М. Г.

Конкурентоспроможність підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»/спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх програм «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»/спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг», напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.0300505 «Управління персоналом та економіка праці» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. Г. Безпарточний. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 164 с.

«Конкурентоспроможність підприємства» є базовою загальноекономічною навчальною дисципліною для навчання фахівців напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»/спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх програм «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»/спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг», напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.0300505 «Управління персоналом та економіка праці» ступеня бакалавра (денна та заочна форма).

Головною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 22
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Управління персоналом
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки