17 | 01 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Вступ до фаху (університетська освіта) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 липня 2017, 13:51

Вступ до фаху (університетська освіта)

Харченко Т. О.

Вступ до фаху (університетська освіта) : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ПУЕТ / Т. О. Харченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 138 с.

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху (Університетська освіта)» покликана реалізувати загальнодержавну політику правової освіти населення. У ході її вивчення відбувається ознайомлення з системою вищої освіти України в цілому й університетської освіти зокрема.

 
Ринок і ресурси споживчих товарів. Частина 1 PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 липня 2017, 09:02

Ринок і ресурси споживчих товарів. Частина 1

Офіленко Н. О.

Ринок і ресурси споживчих товарів. Частина 1 : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня бакалавра денної та заочної форми навчання ПУЕТ / Н. О. Офіленко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 36 с.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок самостійного аналізу для повноцінної діяльності у сфері товарознавства продовольчих товарів.

 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 15:30

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11–12 травня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 219 с. – Текст укр., рос., англ. мовами.

Процеси глобалізації стимулюють новий рівень розвитку національної системи обліку, контролю й аналізу, вибудуваної на діалозі наукових традицій, визнані на прогресивному міжнародному досвіді. Проблеми розвитку обліку, контролю й аналізу, які порушують автори публікацій, вирізняються своєю актуальністю та новизною наукових поглядів.

 
Експертиза документів PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 14:38

Експертиза документів

Омельченко Н. В.

Експертиза документів : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня бакалавра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, Н. В. Лисенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 49 с.

Навчальна дисципліна «Експертиза документів» розглядає поняття документів, їх призначення та класифікацію, виявлення джерел придбання документів і встановлення їх виготівників, дослідження поліграфічної продукції бланків документів, відбитків печаток, штампів та матеріалів документів, що використовуються під час їх виготовлення, особливості проведення експертизи груп документів, що супроводжують товар на шляху від його виготовлення до кінцевого споживача. Навчальна дисципліна дає загальне уявлення про такі документи: накладні, сертифікати, якісні посвідчення, акти списання, експлуатаційні документи, а також пояснювальні та доповідні записки працівників торговельних організації, технічні, транспортні, страхові та митні документи, звіти та іншу внутрішню документацію.

 
Культура гостинності PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 14:34

Культура гостинності

Бородай А. Б.

Культура гостинності : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / А. Б. Бородай, Ю. В. Левченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань із проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної і спеціальної освіти; ознайомлення з різноманіттям індустрії туризму, етичною проблематикою туризму, професійною термінологією; отримання знань про етичні норми та етикет у діяльності працівників туристичного, готельно-ресторанного бізнесу; набуття теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства відповідно до норм і традицій окремого народу, формування у майбутніх спеціалістів уяви етичного мислення сфери бізнесу.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 13
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «Информационные системы и технологии в экономике и управлении»
Експертиза товарів
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки