04 | 06 | 2020
Головна
Бібліографічні покажчики
PDF Друк e-mail
Субота, 03 грудня 2011, 10:29
 

2017

 
  Наукові праці викладачів ПУЕТ. Вип. 9: допов. до 1, 2, 4, 6, 8 випусків
 

2016

 
  Наукові праці викладачів ПУЕТ. Вип. 8 : 2014-2015 рр.
  Наукові праці викладачів ПУЕТ. Вип. 7 : доповнення до 1, 2, 4, 6 випусків
  Вища освіта України: сучасні орієнтири розвитку
 

2015

 
  Україна в Європі і світі
  Економіка сучасного підприємства: реалії та шляхи розвитку
  Модернізація вищої освіти як виклик часу
 

2014

 
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку. Випуск 5.
  Дисертаційні роботи, захищені у Наукових радах ПУЕТ (2007-2013 рр.)
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку. Випуск 6.
  Наукові праці викладачів Полтавського університету економіки і торгівлі. Випуск 5.

  Наукові праці викладачів Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ). Вип. 6 : 2013 рік
 

2013

 
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку
  Готельно-ресторанний та туристичний бізнес в умовах трансформації економіки
  Наукові праці викладачів ПУЕТ. Випуск 3. Доповнення до 1, 2 випусків
  Наукові праці викладачів ПУЕТ за 2012 р. Випуск 4.
 

2012

 
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку
 

2011

 
  Наукові праці викладачів ПУЕТ : 2001- 2011 роки
 

2010

 
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку
  Наукові праці викладачів ПУЕТ у фондах університетської бібліотеки: 2001–2009 роки
 

2009

 
  Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку
  Про нас пишуть : за матеріалами періодичних видань
  Роботи викладачів ПУСКУ у фондах університетської бібліотеки:1990- 2000 роки
 

2008

 
  Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку
  Сучасний менеджмент - основа сталого розвитку економіки України
  Тенденції розвитку торгівлі: реальність та перспективи
  Фінансова система: теоретичні засади і практичні аспекти
 

2007

 
  Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку
  Сучасний менеджмент - основа сталого розвитку економіки України
  Тенденції розвитку торгівлі: реальність та перспективи
  Фінансова система: теоретичні засади і практичні аспекти
 

2006

 
  Фінансова система: теоретичні засади і практичні аспекти
  Тенденції розвитку торгівлі: реальність та перспективи
  Сучасний менеджмент - основа сталого розвитку економіки України
  Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку