25 | 09 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Managerial economics PDF Друк e-mail
Четвер, 26 липня 2018, 10:05

Managerial economics

Maurice, S. Charles.

Managerial economics. — 5th ed. / S. Charles Maurice, Christopher R. Thomas.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 0-256-16055-4

1. Managerial economics. I. Thomas, Christopher R. II. Title.

HD30.22.M39

1995 338.5'024658—dc20          94-26272

Managerial Economics is essentially an economics text designed especially for business students. A majority of students, including both undergraduates and students in MBA programs, will enroll in courses with the same title as this book. However, many instructors and students use this text for courses in applied microeconomics.

This text can stand alone in the sense that it contains all of the principles of microeconomics theory needed to understand specific managerial economics concepts; no supplemental text is necessary. By presenting the basic theory and the specific managerial economics constructs together, we demonstrate that managerial economics is simply an application of microeconomics.

 
Global marketing: foreign entry, local marketing, and global management PDF Друк e-mail
Четвер, 26 липня 2018, 09:45

Global marketing: foreign entry, local marketing, and global management

Johansson, Johny К.

Global marketing : foreign entry, local marketing, and global management /Johny K. Johansson. — 2nd ed.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 0-07-365863-4

1. Export marketing. 2. Export marketing — Management. I. Title.

HF1416.J63 2000                     99-33630

658.8'48--dc21

Global marketing is one of the most exciting fields of business today — but also one of the most challenging. This goes not only for working in it or learning about it, but also for teaching it. It requires not only a good grasp of marketing principles and an understanding of the global environment, but also how the two interact, that is, how the environment impacts the applicability- of the marketing principles. Good marketing might be good marketing everywhere — but this does not mean it is necessarily the same.

The challenge when writing a text in global marketing is how to avoid being overwhelmed by all the curious and amazing differences in the marketing environment in foreign countries. These differences make things fun and enjoyable — but also frustrating, since after a while it is difficult to see if any progress has been made. It is to see the forest for the trees. The key is to focus on the marketing decisions that have to be made — and then deal with those environmental factors which directly imp-act those decisions. This is the approach taken in this text. It discusses the complexities of global marketing and clarifies the managerial roles involved, without getting bop down by the many environmental issues which are only marginally relevant.

 
Проектування закладів ресторанного господарства PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:49

Проектування закладів ресторанного господарства

Проектування закладів ресторанного господарства : підручник / [A.A. Мазаракі, С.Л. Шаповал, О.М. Григоренко та ін.] ; за ред. A.A. Мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 184 с

ISBN 978-966-629-848-8

У підручнику наведено загальні положення до проектування закладів ресторанного господарства, підходи до їх концептуального рішення та порядку і вимог до розроблення проекту загалом.

Призначений для студентів ВНЗ, коледжів, комерційних училищ, які здійснюють підготовку фахівців напряму підготовки «Харчові технології та інженерія», а також може бути корисний фахівцям-практикам для розроблення проектної документації, створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих закладів ресторанного господарства.

Електронний зміст

 
Фінансовий облік. Частина 1 PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:42

Фінансовий облік. Частина 1

Н.М. Позняковська, Ю.В. Довгалець

Фінансовий облік. Частина 1 : Навч. посібник. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 274 с.

ISBN 978-617-7582-15-0

Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни.

Використання даного посібника дозволить засвоїти і структурувати теоретичні знання та набути практичних навиків ведення обліку активів підприємства.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів.

Табл. 28. Бібліогр. 48 назв.

Електронний зміст

 
Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 1 PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:22

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 1

Куцик П. О., Ковтун О. I., Башнянин Г. I.

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія. Ч. 1 / Куцик П. О., Ковтун О. І., Башнянин Г. І. - Львів : Растр-7, 2016. - 460 с

ISBN 978-617-7359-74-5

Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлено основні аспекти, закономірності й проблеми функціонування та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного і людського видів потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та ін.

Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами і категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України та її інтеграції в глобальну і регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки в контексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також усіх, хто цікавиться проблемами функціонування, регулювання та розвитку НЕС.

Електронний зміст

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 249
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ВДРЕБЕЗГИ. Новая информационная экономика и трансформация бизнес-стратегий
Фінансовий аналіз
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки