22 | 02 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 2007 PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:22
Image

   ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 2007. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України State Statistics Committee of Ukraine

   За редакцією Ю.М. Остаичука Edited by Yu.M. Ostapchuk

   Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко Accountable for issue O.M. Prokopenko

   У статистичному збірнику наведено дані про наявні природні ресурси та стан навколишнього середовища в країні за 2007р. у порівнянні з іншими роками. Збірник розрахований на широке коло читачів.

   При передруковуванні посилання на першоджерело обов'язкове.
  
Statistical Yearbook contains basic information about natural resources and environment condition in Ukraine for 2007 and in comparisons with other time series. Yearbook is intended for wide circles of readers.

   When reprinting the reference to primary source is required.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:27
 
ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У 2001-2007 РОКАХ PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:19
Image

   ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У 2001-2007 РОКАХ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

   За редакцією Л.М, Овденко Відповідальний за випуск Л.М, Лісова

   Статистичний збірник містить основні дані, що характеризують динаміку промислового виробництва за останні шість років, у порівнянні з 2000 р. У збірнику наведена інформація про структурні зміни, інвестиції, працю та ціни в промисловості, фінансовий стан та інноваційну діяльність підприємств України, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.

   Розрахований на широке коло користувачів статистичної інформації.

   При підготовці збірника були використані матеріали департаментів: статистики виробництва, цін, торгівлі, сільського господарства та навколишнього середовища, праці, послуг, міжгалузевої статистики підприємств, макроекономічної статистики, управління статистики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:19
 
ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14
Image

   ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

   Статистичний збірник. Державний комітет статистики України.

   У публікації наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2007 році.

   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також - дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

   У збірнику наведені показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв (грошових та сукупних). В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості покладені показники витрат, як більш надійні порівняно з даними щодо доходів, які респонденти схильні занижувати. Стан добробуту окремих верств населення висвітлюється як у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи.
  
Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність - все населення України. Основні показники подаються як в цілому по Україні, так і за місцем проживання домогосподарств (велике, мале місто, сільська місцевість), за регіонами, за економічними районами, за типами домогосподарств тощо.

   У збірнику наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також - визначення основних понять і термінів.

   Починаючи з 2007 року запроваджується на постійній основі підготовка для користувачів системи стандартних звітів з якості щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма цих звітів враховує рекомендації Євростату з питань звітування щодо якості статистичної продукції та регламентується Методологічними положеннями з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затвердженими наказом Держкомстату України від 05.06.2008 № 178. Зазначені звіти за підсумками 2007 року будуть розміщені на офіційному сайті Держкомстату.

   Статистичний збірник підготовлено колективом департаменту обстежень домогосподарств Держкомстату України; окремі розділи методичних пояснень - за участю завідувача відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України д.т.н. В.Г. Саріогло.

   Відповідальний за випуск I.І. Осипова.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14
 
Фінанси PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:02
Image

   Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

   У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до ви­мог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і під­приємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтво­рення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової сис­тем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансо­вого і страхового ринків, фінансів домогосподарств. По-новаторськи охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем за­рубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-на-слідкові зв'язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.

   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і установ, всіх, хто бере активну участь у зміц­ненні економічної могутності держави Україна.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:03
 
Международная финансовая система PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:00
Image

   Шевчук Д.А.

   Международная финансовая система: Учебное посо­бие / Д.А. Шевчук. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 384 с. (Среднее профессиональное образование).

   В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным обра­зовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Международная финансовая система». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно под­готовиться к зачету и экзамену.

   Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс «Международ­ная финансовая система», аспирантам, преподавателям, сотруд­никам банков, финансистам и всем интересующимся данной те­матикой. Пособие представляет собой своеобразный краткий кон­спект курса. Его цель — помочь студентам систематизировать учебный материал, лучше подготовиться к семинарским занятиям и экзаменам. Благодаря форме построения он дает общую канву изучаемого курса, помогает вычленить узловые положения и про­блемы, проследить их внутреннюю связь, уяснить логическую по­следовательность.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:01
 
« ПочатокПопередня231232233234235236237238239240НаступнаКінець »

Сторінка 235 з 253
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Карьера менеджера
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки