28 | 09 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Про бібліотеку Нормативна документація
Останні виставки
Останні новини
Права та обов'язки читачів PDF Друк e-mail
Вівторок, 24 червня 2008, 14:45

Права та обов'язки читачів 

(Витяг) 

2.4. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах; працювати з аудіо-, відео-, мультимедійними матеріалами, електронними ресурсами у вигляді повнотекстових базових підручників, електронних навчальних комплектів, методичних рекомендацій, бібліографічних баз даних, повнотекстових баз даних періодичних видань, баз даних авторефератів дисертацій та інших наукових праць, тощо в електронному читальному залі, користуватись іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.10. Користувачі мають право доступу в електронному читальному залі до таких електронних інформаційних ресурсів: електронного каталогу, фонду повнотекстових документів, віртуально-тренінгової системи, баз даних на CD-дисках, сайту бібліотеки, міжнародної мережі Інтернет.

2.11. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення,  дійсне в поточному році.

2.12. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток.

2.13. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.14. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.15. При втраті читацького квитка читач  подає заяву про отримання дублікату на ім.`я директора бібліотеки. Директор бібліотеки вирішує питання про позбавлення права користування бібліотекою такого читача терміном до одного місяця та видачу дублікату читацького квитка.

2.16. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в реєстраційній картці.

2.18. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, аудіо-, відео-, CD-дисків, гнучких дисків, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу та інші носії інформації з бібліотечного фонду, якщо вони не записані в одному з облікових документів; не робити в книгах та періодичних виданнях ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек. 

2.20. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.21. Читачі, що втратили книжки, періодичні видання з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.  Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

2.25. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали. В разі невиконання даної вимоги читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається директором бібліотеки.

2.26. На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.29. Студенти, що закінчили інститут, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.30.  Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.31. Читачі не мають права виносити із приміщення читальних залів книги, інші твори друку, матеріали на магнітних носіях, які вони одержали із фондів читальних залів.

2.32. В електронному читальному залі читачі зобов’язані пред’являти бібліотекарю читацький квиток, надавати дискети на перевірку. Забороняється самостійно копіювати будь-яку інформацію з фонду електронної бібліотеки, використовувати MS Office для інших цілей, крім зазначених., працювати з власними сітьовими папками або дискетами, використовувати мережу Інтернет в цілях, не передбачених навчальним процесом.

2.33. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

2.34. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається директором бібліотеки.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Соціальна економіка
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки