15 | 09 | 2019
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Володимир запитує: Підкажіть, будь ласка, де знайти матеріал для теми: "Проблеми розширення експортної діяльності підприємства". Дякую!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Володимир запитує: Підкажіть, будь ласка, де знайти матеріал для теми: "Проблеми розширення експортної діяльності підприємства". Дякую!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
1676

Відповідь

Наша відповідь:
Шановний Володимире! Пропонуємо переглянути наступні джерела:


1.Авксентїєва І. В. Оцінка експортного потенціалу підприємства / І. В. Авксентїєва // Економіка та держава. – 2006. – N4. – С.55-57.
2.Бестужева С. В. Сучасна державна політика регулювання експортної діяльності вітчизняних підприємств: проблеми та перспективи / С. В. Бестужева // Економіка ринкових відносин. — 2008. — № 1. — С. 92-98.
3.Бірюк О. Ефективність інструментів реалізації стратегії експортоорієнтованих підприємств : головні суперечності та загрози / О. Бірюк // Ринок цінних паперів України. – 2009. – N3-4. – С.53-60.
4.Дем’янченкo А. Г. Оцінка ефективності організаційної структури експортної діяльності підприємства / А. Г. Дем’янченкo // Механізм регулювання економіки. — 2009. — № 1. — С. 130-137.
5.Експортна стратегія підприємства та її структура // Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / за ред. I. I. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С.26.
6.Кудлай В. Г. Особливості експортно-імпортної діяльності у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – N3. – С.3-10.
7.Лемішко Ю. С. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні / Ю. С. Лемішко // Економіка. Фінанси. Право. — 2008. — № 12. — С. 11-14.
8.Непомняща Т. Стимулювання експортної діяльності підприємства малого та середнього бізнесу / Т. Непомняща // Актуальні Проблеми Економіки. – 2004. – N2. – С.146-154.
9.Проблеми вибору і формування стратегії експорту в діяльності підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – N3. – С.75-80.

http://www.rusnauka.com/SND/Economics/2_chugay.doc.htm
http://personal.in.ua/article.php?ida=142
http://intkonf.org/den-prof-chorna-lo-tkachuk-yuo-otsinka-efektivnosti-eksportnoyi-diyalnosti-virobnichih-pidpriemstv/
http://www.viem.edu.ua/konf2/art.php?id=1007
http://pidruchniki.ws/15060913/ekonomika/eksportna_strategiya_firmi
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Dunska_411.htm
http://pulib.if.ua/part/5133
http://referaty.com.ua/ukr/details/20828/

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Теплотехніка та використання теплоти
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки