Технології зберігання товарів Друк

Технології зберігання товарів

Хмельницька Є. В.

Технології зберігання товарів : навчальний посібник / Є. В. Хмельницька, Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – 1 електрон. опт. диск (CD-R).

ISBN 978-966-184-383-6

Навчальний посібник присвячено вивченню комплексу питань із технології зберігання товарів, впливу окремих чинників на їх якість, збереженості та зміни якості за різних умов та способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання й витрат на реалізацію.

Навчальний посібник розраховано на студентів закладів вищої освіти III і IV рівнів акредитації зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.