Методичні рекомендації щодо використання ділової української мови Друк

Методичні рекомендації щодо використання ділової української мови

Методичні рекомендації щодо використання ділової української мови / уклад. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 50 с.

ISBN 978-966-184-362-1

У методичних рекомендаціях вміщено практичний матеріал щодо використання ділової української мови у фаховій
комунікації. Звернено увагу на акцентуаційні норми сучасної української літературної мови й на типові випадки неправильного слововживання в офіційно-діловому стилі.

Призначено для ділових людей, які прагнуть оволодіти високою культурою фахового спілкування, та студентів
закладів освіти.