Сировина рослинного і тваринного походження Друк

Сировина рослинного і тваринного походження

Бірта Г. О.

Сировина рослинного і тваринного походження : навчальний посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 543 с.

ISBN 978-966-184-353-9

Навчальний посібник присвячено вивченню харчової сировини як основи формування властивостей товарів, класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини, умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини.

Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.