Гончарство Полтави XVIII століття Друк
Середа, 08 травня 2019, 09:43

Гончарство Полтави XVIII століттяmonographia

Коваленко Оксана. Гончарство Полтави XVIII століття: монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – 448с.

 

Монографія є першим спеціалізованим дослідженням гончарства Полтави XVIII століття та, водночас, першою ґрунтовною студією ремесла полкового міста Лівобережної України, здійсненою за писемними, археологічними, історичними й етнографічними джерелами. У ній охарактеризовано історію та аспекти повсякденного життя Полтави, подано персоналізовану історію гончарного цеху, зокрема встановлено імена майстрів, їхнє місце проживання, особливості ремісничої організації, здійснено детальний аналіз форм і декору тогочасних гончарних виробів, їх асортимент та місце в побуті міщан упродовж століття. Книга складається з інформації про автора, вступу, чотирьох розділів (1 – «Полтава XVIII століття»; 2 – «Джерела та історіографія»; 3 – «Гончарі Полтави: демографія, соціотопографія, економіка»; 4 – «Гончарні вироби»), післямови, додатків, списку використаних джерел, інформації про Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, іменного та географічного покажчиків. Її ілюстровано чорно-білими фото й малюнками. Нове видання стане у пригоді керамологам, археологам, етнографам, історикам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, усім, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Джерело: http://opishne-museum.gov.ua/departments/librarypottery/2830-kovalenko-oksana-honcharstvo-poltavy-xviiistolittia-monohrafiia-opishne-ukrainske-narodoznavstvo-2018-448s-ukrainski-keramolohichni-studii-vyp-6.html