Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації Друк
Понеділок, 25 лютого 2019, 15:40

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 19–20 квітня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 174 с. – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-313-3

У матеріалах VIІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розглянуто актуальні проблеми розвитку мережевого бізнесу в Україні та зарубіжних країнах в умовах глобальних економічних змін.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з‘ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку торговельної сфери та інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів у споживчій кооперації, структурних змін ринку під впливом мережевих операторів, проблем маркетингу та менеджменту торговельних підприємств, виявлення аспектів інноваційного розвитку мережевого бізнесу й торгівлі та проблемних питань підготовки фахівців у сфері торгівлі, якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.