Облік у галузях економіки Друк

Облік у галузях економіки

Кузіна Р. В. та ін.

Облік у галузях економіки : навчальний посібник. / Р. В. Кузіна, Т. П, Добрунік, О. В. Радова, О. В. Обнявко, Н. П. Ілюхіна, О. Б. Негрі. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 508 с.

ISBN 978-966-289-111-9

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації обліку на підприємствах різних галузей економіки, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схеми, ситуаційні завдання та тести для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, фахівців з бухгалтерського обліку.