Great Britain : History and Culture = Велика Британія : історія і культура Друк
Субота, 23 червня 2018, 13:40

Great Britain : History and Culture = Велика Британія : історія і культура

Василенко О. В.

Great Britain : History and Culture = Велика Британія : історія і культура : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. В. Василенко, І. М. Калиновська, Е. К. Коляда. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 364 с

ISBN 978-966-940-000-0

Навчальний посібник підготовлено для самостійної роботи студентів-бакалаврів та магістрів вищих навчальних закладів з метою систематизації, збагачення й удосконалення знань у сфері історії та культури Великої Британії. У ньому висвітлено найважливіші історико-економічні події Великої Британії, починаючи з давніх часів та закінчуючи її теперішнім станом розвитку, а також історію британської культури, зокрема: архітектури, мистецтва, театру, кіно, музики тощо. Посібник охоплює усі теми теоретичних курсів "Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови" та "Історія культури країни основної іноземної мови".

Для студентів фахових інститутів і факультетів за напрямком підготовки "філологія" із спеціальності "Мова та література (англійська)", для аспірантів-філологів та всіх, хто цікавиться історією та культурою Великої Британії.

Електронний зміст