Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій Друк
П'ятниця, 07 червня 2013, 10:20

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій   Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [текст] : навч. посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін. ]; за ред. К. Ф. Ковальчука - К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 328 с
   ISBN 978-617-673-019-4
   У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов. Визначені особливості економічного аналізу на металургійному підприємстві. Наведені організація аналітичної роботи та її інформаційне забезпечення. Розкриті склад і етапи комплексного економічного аналізу, методики управлінського та фінансового аналізу діяльності металургійного підприємства, особливості аналізу в комерційних установах.
   Наочність викладеного теоретичного матеріалу дисципліни забезпечена використанням аналітичних таблиць і графічного методу. Наведені завдання для самоконтролю у вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів і виробничих ситуаційних розрахункових задач.
   Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.