Банківські операції Друк
Четвер, 23 травня 2013, 09:54

Банківські операції   Банківські операції [текст] навчальний посібник кол. / К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 162 с
   ISBN 978-617-673-124-5
   Містить основні теми програми дисципліни «Банківські операції», наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел.
   Призначений для студентів напряму підготовки 6.030508 — фінанси та кредит.