Основи інформатики та технологій програмування Друк
Понеділок, 25 березня 2013, 11:27

Основи інформатики та технологій програмування   Основи інформатики та технологій програмування: навч. посіб. : у 2 ч. / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, А. В. Велігура, С М. Танченко. - Полтава : ПУЕТ, 2012. - Ч. 1. - 294 с
   ISBN 978-966-184-193-1
   Навчальний посібник містить теоретичні та практичні аспекти для опанування дисциплін «Інформатика» та «Технології програмування». На прикладі середовища розробки Microsoft Visual Basic представлені прийоми візуального створення програмних продуктів, розглянуті базові алгоритми та структури даних. Особлива увага приділена алгоритмам, що використовуються у економіко-математичному моделюванні - сортування, пошуку, обробки динамічних структур даних, оптимі-заційним алгоритмам пошуку у деревах рішень.
   Посібник призначений для студентів і аспірантів, що навчаються за напрямами: «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент» та вивчають сучасні інформаційні технології.