Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) Друк
Вівторок, 27 листопада 2012, 08:44

Економіка підприємства (в питаннях і відповідях)   Цигилик І.І., Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф.
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях). Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 212 с
   ISBN 978-966-364-475-2

   У посібнику на основі економічної теорії, курсу економіки підприємства, чинних законів України і навчальної програми подано стислі відповіді на основні питання дисципліни. Метою є навчити студентів давати відповіді на поставлені запитання у відповідності з чинною програмою вивчення курсу і діючими нормативними законодавчими документами в питаннях економічної діяльності в умовах переходу національної економіки до ринкових економічних відносин.
   У друге видання внесені поправки, підрозділ «Стратегія і контролінг в системі управління підприємством», а також виправлено помилки.
   Для викладачів і студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів), учнів середніх шкіл і середніх спеціальних закладів економічного спрямування.