Аналітико-синтетична переробка документної інформації Друк
Понеділок, 16 січня 2012, 10:44

Аналітико-синтетична переробка документної інформації   Горбаченко Т. Г.
   Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Т. Г. Горбаченко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Університет «Україна», 2008. — 312 с
   ISBN 978-966-388-242-0

   Це друге, перероблене і доповнене видання модульного навчального посібника, в якому висвітлено теорію та методику аналітико-синтетичної переробки документної інформації. На великій кількості прикладів розкрито методику складання бібліографічних записів за новим міждержавним стандартом ГОСТ 7.1—2003, а також методику індексування, предметизації, систематизації, анотування та реферування документів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документних комунікацій, керівників підприємств, установ, організацій, широкого загалу читачів.