Міжнародний маркетинг у діяльності Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:04

 

Каніщенко О.Л.
Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: — К.: Знання, 2007. — 446 с.

У монографії систематизовано розкриваються концептуальні підходи до визначення міжнародного маркетингу як елементу систе­ми управління інтернаціоналізованою підприємницькою діяльністю економічних суб'єктів, закономірності інтенсифікації міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств в умовах гло­балізації світової економіки. Аналізуються особливості технології маркетингових досліджень зарубіжних ринків та механізм порів­няльного аналізу умов міжнародного підприємництва. Пропонуєть­ся методика застосування стратегічних альтернатив та оперативно-тактичних інструментів міжнародного маркетингу для посилення ринкових позицій вітчизняних компаній у конкурентно напружено­му світовому економічному просторі.

Для наукових працівників, економістів, маркетологів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ви­щих навчальних закладів.