Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 19 квітня 2010, 11:37

Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика

Королько В. Г., Некрасова О. В.

Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підр. для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.

ISBN 978-966-518-521-5

Кращий вітчизняний підручник зі зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз), у якому цілком відображені сучасні досягнення теорії і практики, науки і мистец­тва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. Він відповідає вимогам як Міжнародної асоціації паблик рілейшнз, так і постановам керівних органів України щодо підготовки фахівців у цій сфері. У книзі викладено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни «Зв'язки з громадськістю» з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник поповнено новітніми документами та прикладами з практики паблик рілейшнз у сфері бізнесу, політичного життя, зв'язків із міжнародною громадськістю.

Видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам вузів, дослідникам і практикам, фахівцям у сфері менеджменту й державного управління. Книга буде корисною для активу політичних партій, керівників виборчих кампаній - усіх, хто працює або прагне працювати у сфері зв'язків із громадськістю.

Останнє оновлення на Вівторок, 28 квітня 2020, 08:02