Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel) Друк

Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel)

Круш П. В., Клименко О. В.

Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel). Видання 2-е перероблене та доповнене. Навч. посіб. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2013. – 344с.

ISBN 978-966-8894-91-6

Висвітлено можливості використання фінансових функцій Excel для проведення розрахунків при здійсненні кредитних, інвестиційних та інших комерційних операцій.

Досліджено вплив інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій.

На прикладах викладено технологію розрахунку в Excel майбутньої, поточної вартості, кількості періодів платежів, позики (інвестиції); показників оцінки інвестиційних проектів; процентної, номінальної, ефективної, облікової ставки; ринкової вартості, доходності, ризику цінних паперів; суми амортизації основних засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності; фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів. Проаналізовано варіанти співвідношення моментів нарахування процентів і здійснення платежів під час розрахунку вартості грошових потоків, побудовано плани погашення боргу для стандартної іпотечної позики за допомогою Excel, та для іпотечної позики з періодичним збільшенням платежів темпами інфляції.

Розглянуто питання правового регулювання в Україні фінансово-інвестиційних операцій.

Достатня кількість практичних завдань, у тому числі для самоконтролю з відповідями, сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також для широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою.