Інтеграція освіти, науки і бізнесу Друк

Інтеграція освіти, науки і бізнесу

Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 5 / за ред. А. В. Череп. – Запоріжжя; Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

Монографія спрямована на розгляд проблемних питань інтеграції освіти, науки та бізнесу під дією впливу глобалізації, в умовах децентралізації влади та системної перебудови. Досліджуються можливості підвищення ефективності господарської діяльності, модернізації системи освіти, забезпечення фінансово-економічної безпеки розвитку. Висвітлюються основні завдання інтеграційного процесу щодо поєднання праці, капіталу, інформації, сфер вияву інтелектуального та фінансового капіталів. Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладав, аспірантів і студентів.