Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки Друк
Понеділок, 17 лютого 2020, 09:03

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 312 с.

ISBN 978-966-521-490-8

У навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природно-географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано комплексну країнознавчу характеристику держав СНД, Європи і Північної Америки.

Розраховано на широке коло читачів: студентів, аспірантів, викладачів, науковців, дипломатів і всіх, хто цікавиться теоретичними й практичними проблемами міжнародного країнознавства.