Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери Друк
Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:18

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери

Гуменюк B.B.

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В.В. Гуменюк. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016.- 372 с

ISBN 978-966-629-786-3

У монографії розкрито теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання курортно-рекреаційної сфери в Україні та проаналізовано ринкову трансформацію в національній економіці. Проведено економічну діагностику попиту і пропозиції, здійснено моніторинг ціноутворення і конкуренції в курортно-рекреаційній сфері, визначено інструментарій стимулювання її сталого розвитку. Особлива увага приділяється розробці узгоджених заходів фіскального регулювання, акціонування, використання кредитних важелів, інвестиційного інструментарію, фінансового потенціалу курортної ренти.

Для економістів-науковців, державних службовців, керівників лікувально-оздоровчих закладів, працівників курортно-рекреаційної сфери, викладачів, магістрантів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку і регулювання курортно-рекреаційної сфери.