Дипломне проектування Друк
Середа, 29 серпня 2018, 10:17

Дипломне проектування

Дейниченко Г.В., Черевко O.I., Власова Н.О. і ін.

Дипломне проектування: Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ їм. В. Даля, 2004. – 256 с., табл.42, іл. 13, бібліогр. 35 назв.

ISBN 966-590-507-4

Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, як необхідні при виконанні дипломного
проектування.

Посібник призначений для студентів, як навчаються за спеціальністю 7.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв", спеціалізація - обладнання підприємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, шо займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.