ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році Друк
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14
Image

   ВИТРАТИ І РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ у 2007 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

   Статистичний збірник. Державний комітет статистики України.

   У публікації наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2007 році.

   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також - дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

   У збірнику наведені показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв (грошових та сукупних). В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості покладені показники витрат, як більш надійні порівняно з даними щодо доходів, які респонденти схильні занижувати. Стан добробуту окремих верств населення висвітлюється як у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи.
  
Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність - все населення України. Основні показники подаються як в цілому по Україні, так і за місцем проживання домогосподарств (велике, мале місто, сільська місцевість), за регіонами, за економічними районами, за типами домогосподарств тощо.

   У збірнику наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також - визначення основних понять і термінів.

   Починаючи з 2007 року запроваджується на постійній основі підготовка для користувачів системи стандартних звітів з якості щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма цих звітів враховує рекомендації Євростату з питань звітування щодо якості статистичної продукції та регламентується Методологічними положеннями з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затвердженими наказом Держкомстату України від 05.06.2008 № 178. Зазначені звіти за підсумками 2007 року будуть розміщені на офіційному сайті Держкомстату.

   Статистичний збірник підготовлено колективом департаменту обстежень домогосподарств Держкомстату України; окремі розділи методичних пояснень - за участю завідувача відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України д.т.н. В.Г. Саріогло.

   Відповідальний за випуск I.І. Осипова.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:14