Криміналістика конспект лекцій Друк
Середа, 14 вересня 2016, 08:45

Криміналістика конспект лекцій

Удовенко Ж. В. Криміналістика конспект лекцій [текст] За заг. ред. Гадана В. І. / Ж. В. Удовенко - К. : «Центр учбової літератури», 2016.-320 с

ISBNі 978-617-673-452-9

Підготовлений конспект лекції з курсу криміналістики покликаний доповнити тексти виданих підручників з цієї навчальної дисципліни, сприяти вивченню нових положень науки криміналістики, надати допомогу в оволодінні засобами вирішення криміналістичних завдань під час розслідування кримінальних правопорушень з огляду на удосконалення правоохоронної практики і розвиток науки криміналістики. Конспект лекцій містіть короткий виклад основних питань з тем навчальної програми та являє собою путівник до організації курсантами, слухачами, студентами своєї самостійної роботи та підготовки до заліку чи екзамену.

Навчальний посібник розрахований для курсантів, слухачів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів України юридичного спрямування, а також для практичних працівників як криміналістичні рекомендації під час досудового розслідування.