Інвестування Друк
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:32

   В.Г. Федоренко

   Інвестування: Підручник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Алерта, 2008.-448 с.

   Основоположним в економічній науці про Інвестиції є підручник "Інвестознавство" (автор - В. Г. Федоренко), який із доопрацюванням і доповненням виходив у 2000, 2002 і 2004 роках. У цих виданнях з урахуванням практики перебудови, останніх наукових розробок і законодавчих актів України приділялась значна увага інвестиціям, як важливому чиннику реструктуризації та економічного зростання промисловості.

   Підручник «Інвестування» с заключним з такої проблеми, як Інвестиційні процеси в економіці. З точки зору практики в ньому розглядаються питання відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення ролі банків, акціонерних капіталів і цінних паперів. Зосереджується увага на розробці та впровадженні бізнес-планів, використанні страхового капіталу в інвестиційних процесах.

   Друге видання підручника ''Інвестування" розглядає, в більш розшире­ному плані, практику Іноземних інвестицій, звертається особлива увага неврегульованості фінансової сфери, недосконалості законодавства з оподаткування. Також розглядається роль банків в питаннях кредитування Інвестиційних проектів, підвищення ефективності фінансових інвестицій.

   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:32