Римське приватне право Друк
Середа, 22 жовтня 2014, 10:58

Римське приватне право   Орач Є. М.
   Римське приватне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. - К.: Ін Юре, 2012. — 392 с. — Бібліогр.: с. 382-385.
   ISBN 978-966-313-461-1

   У підручнику висвітлюються такі важливі питання: джерела римського приватного права, вчення про фізичних і юридичних осіб як суб'єктів правових відносин, сімейне і спадкове право. Розглядається вчення про процес (позов), речове право (з підрозділами про право власності, володіння, майнові права на чужі речі (сервітути), зобов'язальне право, а також загальне вчення про договір та окремі, найбільш поширені види договорів, позадоговірні зобов'язання.
   У кінці кожного розділу подано перелік основних запитань із викладеного матеріалу, практичні завдання для вирішення прикладів казусів (випадків) судової практики, переклад поширених латинських термінів.
   Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та всіх, хто цікавиться римським приватним правом.