Фінансовий ринок Друк
Четвер, 23 травня 2013, 13:59

Фінансовий ринок   Черкасова СВ.
   Фінансовий ринок. Навчальний посібник. - Львів, Магнолія' 2006, 2010.-330 с
   ISBN 978-617-574-013-2
   Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни "Фінансовий ринок" студентами вищих закладів освіти. Складений відповідно до навчальної програми дисципліни та враховує структуру курсу, визначену галузевим стандартом вищої освіти. В навчальному посібнику містяться викладення теоретичних основ курсу, практичні та тестові завдання, завдання для самостійної роботи, питання для контролю знань студентів, словник термінів фінансового ринку та перелік рекомендованих літературних джерел.
   Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів.