Аналіз інвестиційних проектів Друк
Четвер, 23 травня 2013, 13:50

Аналіз інвестиційних проектів   А.В. Череп
   Аналіз інвестиційних проектів: Практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий , А.В. Бугай. - К.: Кондор, 2011. - 260 с
   TSBN 978-966-351-369-0
   Подано програмний матеріал з теорії і методики аналізу інвестиційних проектів на основі комплексу практичних завдань-тестів, задач тощо. їх опрацювання допоможе майбутнім фахівцям краще засвоїти теоретичний матеріал, набути навичок аналітика, здатного приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення відбору і ефективного впровадження інвестиційних проектів.
   Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників фірм, організацій та фінансових установ.
ББК: 65.9(4Укр)-56я73