Психологія вищої школи Друк
Понеділок, 18 червня 2012, 08:21

Психологія вищої школи   Подоляк Л.Г., Юрченко B.I.
   Психологія вищої школи: Підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2011.-360 с.
   ISBN 966-8019-00-8

   У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.
   Призначений для студентів, аспірантів і молодих викладачів, а також психологів, соціальних педагогів, батьків студентів.