Сервісологія Друк
Четвер, 26 квітня 2012, 10:18

Сервісологія   Малюк, Л.П. Сервісологія [Текст]: підручник /Л. П. Малюк, О.М. Варипаєв. - X.: ХДУХТ, 2011. - 258 с.
   ISBN 978-966-405-238-9
   Підручник розроблено відповідно до робочих планів дисципліни «Сервісологія» для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». У ньому розкрито найважливіші питання сервісології та зміст її основних понять, відображено специфіку сервісології як загальноосвітньої дисципліни та галузі наукового знання.
   Підручник розраховано на студентів, викладачів та фахівців галузі.