Підготовка ділової документації в MS Word Друк
Четвер, 17 листопада 2011, 12:40

Підготовка ділової документації в MS Word   Золотарьова І. О., Костіна 3. Л.
   Підготовка ділової документації в MS Word: Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2007.- 144 с. Укр. мова

   Метою методичних указівок є надання допомоги студентам-заочникам під час виконання контрольних робіт, набуття практичних навичок використання інструментальних засобів текстового редактора Word XP/2003 для підготовки ділової документації, при розв'язанні завдань планування й управління бізнесом, а також розвиток професійного творчого потенціалу студентів.
   Рекомендовано для використання в навчальному процесі та самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання.