Політична економія Друк
Написав Administrator   
Четвер, 11 лютого 2010, 10:53
Політична економія

   Політична економія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В. К: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с

   ISBN 978-966-364-797-5

   Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво».

   Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб'єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з'ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми.

   Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.

Останнє оновлення на Четвер, 11 лютого 2010, 10:53