Управління витратами Друк
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:38
Управління витратами

   Давидович I. Є.

   Управління витратами: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

   ISBN 978-966-364-7623

   У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління витратами як складника комплексної системи менеджменту підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Дана детальна характеристика витрат стосовно сьогоднішніх у мов господарювання та їх класифікація. Розкрито суть і особливості планування, нормування, прогнозування витрат та калькулювання собівартості як найважливіших складових елементів системи управління витратами.

   Висвітлено практичні аспекти методики управління витратами в розрізі їх окремих видів. Показано вилив на управління витратами вітчизняних і зарубіжних систем і методів обліку затрат на виробництво. Охарактеризовані сучасні способи контролю за формуванням собівартості продукції.

   Посібник розрахований па студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації», «Економіка підприємства» та практичних працівників, сферою діяльності яких є витрати виробництва.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:42