26 | 02 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Останні виставки
Останні новини
Новинки від ВПВ
Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій PDF Друк e-mail

Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій

Карпенко Є. А.

Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій : [монографія] / Є. А. Карпенко, Н. М. Поддубна. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 199 с.

ISBN 978-966-184-3

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних засад бухгалтерського обліку та контролю товарів у торговельних підприємствах спо¬живчої кооперації в інформаційному середовищі. У дослідженні обґрунтовано наукові положення і надано практичні рекомендації з удосконалення обліку і внутрішнього контролю товарів підприємств торгівлі споживчої кооперації в сучасних умовах господарювання.

Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій

 
Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики PDF Друк e-mail

Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики : монографія / С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля [та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної. – Полтава, 2020. – 695 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R).

ISBN 978-966-184-387-4

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці.

Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.

Для керівників організацій споживчої кооперації і сфери бізнесу, фахівців кадрових служб і департаментів з управління людськими ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики

 
Діджиталізація світового ринку праці PDF Друк e-mail

Діджиталізація світового ринку праці

Діджиталізація світового ринку праці : монографія / С. І. Туль, О. В. Шкурупій. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 302 с.

ISBN 978-966-184-390-4

Діджиталізація є одним із визначальних чинників трансформації світового ринку праці. Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження трансформації світового ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня діджиталізації національних ринків праці, а також визначенню засад ефективної інтеграції українського ринку праці у світовий, істотно діджиталізований, ринок праці.

Digitalization of the world labor market: monograph / S. Tul, O. Shkurupii. – Poltava : PUET, 2020. – 302 p.

ISBN 978-966-184-390-4

Digitalization is one of the determining factors of the world labor market transformation. Monograph is devoted to developing theoretical and methodological foundations for the study of the world labor market transformation and making scientific and practical recommendations for assessing the level of digitalization of the national labor markets, as well as determining the principles of effective integration of Ukrainian labor market into the world significantly digitalized labor market.

 
Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації PDF Друк e-mail

Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації

Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. Місюкевич, О. М. Михайленко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 232 с.

ISBN 978-966-184-385-0

У монографії досліджено проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України, проаналізовано актуальні аспекти діяльності підприємств сфери внутрішньої торгівлі в реаліях поточної економічної ситуації. Розглянуто особливості функціонування мережевого ритейлу, зокрема в кооперативній торгівлі. Значну увагу приділено проблемам і перспективам розвитку електронної комерції в Україні та світі.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців-практиків і всіх, хто займається дослідженнями у сфері внутрішньої торгівлі.

 
Технології зберігання товарів PDF Друк e-mail

Технології зберігання товарів

Хмельницька Є. В.

Технології зберігання товарів : навчальний посібник / Є. В. Хмельницька, Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – 1 електрон. опт. диск (CD-R).

ISBN 978-966-184-383-6

Навчальний посібник присвячено вивченню комплексу питань із технології зберігання товарів, впливу окремих чинників на їх якість, збереженості та зміни якості за різних умов та способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання й витрат на реалізацію.

Навчальний посібник розраховано на студентів закладів вищої освіти III і IV рівнів акредитації зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 
« ПочатокПопередня1234НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 4
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Хімія
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки