20 | 05 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Методы товарной экспертизы PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 16:24

Методы товарной экспертизы

Калашник Е. В.

Методы товарной экспертизы : учебные задания и методические рекомендации к практическим занятиям студентов специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени бакалавра ПУЭТ / Е. В. Калашник, Л. В. Полищук, Е. В. Кириченко. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 25 с.

Основной целью учебной дисциплины «Методы товарной экспертизы» являются предоставление и формирование у студентов знаний об основных методах товарной экспертизы и их применение.

Цель и задачи дисциплины основывается, исходя из задач профессиональной деятельности и умений, предусмотренных образовательно-квалификационными характеристиками соответствующих специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной программы «Товароведение и экспертиза в таможенном деле».

 
Управління фінансовою санацією підприємства PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:52

Управління фінансовою санацією підприємства

Гудзь Т. П.

Управління фінансовою санацією підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня магістра ПУЕТ / Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 211 с.

Навчальна дисципліна «Управління фінансовою санацією підприємства» займає важливе місце в системі фахової підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона включає теоретичні положення антикризового фінансового управління та практичні аспекти використання санаційного інструментарію для фінансово-економічного оздоровлення підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних і практичних засад проведення санації підприємств, які охоплюють планування антикризових заходів та застосування методів їх реалізації, економіко-правові умови й організаційні етапи фінансового оздоровлення боржника.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб надати студентам знання щодо: сутності управління фінансовою санацією підприємства; методики проведення санаційного аудиту; методів діагностики фінансової кризи на підприємстві; шляхів здійснення фінансово-економічного оздоровлення підприємства; джерел фінансування санаційних заходів; сутності та механізму санаційної реструктуризації підприємства; форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; порядку складання плану санації підприємства; механізму антикризового фінансового контролінгу; методів оцінювання вартості майна підприємства у процесі санації; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.

 
Технические средства таможенного контроля PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:14

Технические средства таможенного контроля

Полищук Л. В.

Технические средства таможенного контроля : учебные задания и методические рекомендации для лабораторных занятий для студентов специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени бакалавра ПУЭТ / Л. В. Полищук, Е. В. Кириченко. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 61 с.

 
Ринок фінансових послуг PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:06

Ринок фінансових послуг

Гудзь Т. П.

Ринок фінансових послуг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня магістра ПУЕТ / Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 157 с.

Завдання навчальної дисципліни: формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами.

Це дозволить здійснювати кваліфіковану оцінку потреб споживача й можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; набути вміння вибору специфічних інструментів на основі їх порівняльного аналізу під час здійснення фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг.

 
Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів) PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 14:38

Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів)

Козьмич Д. І.

Експертиза товарів (Експертиза непродовольчих товарів) : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістра ПУЕТ / Д. І. Козьмич, А. С. Ткаченко, О. В. Кириченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 32 с.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 10 з 45
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тренинг? Почему системы корпоративного обучения не работают и как сделать их эффективными?
101 хорошая идея как создать совершенный бизнес
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки