22 | 04 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Демографические ресурсы туризма PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 11:28

Демографические ресурсы туризма

Логвин М. М.

Демографические ресурсы туризма : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами специальности 242 «Туризм» степени бакалавра ПУЭТ / М. М. Логвин. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 162 с.

Содержание и структура учебной дисциплины «Демографические ресурсы туризма» отображают теоретический и практический опыт, накопленный во время комплексного исследования народонаселения многими общественными и гуманитарными науками.

Основной целью учебной дисциплины является формирование знаний, умений и навыков студентов, необходимых для выявления особенностей влияния социальнодемографических факторов на развитие современного туризма.

Задачами учебной дисциплины являются исследования общей демогеографической ситуации в мире и Украине; демографических процессов как фактора роста показателей развития туризма; прослеживание тенденций изменения туристской подвижности в зависимости от возраста, пола и семейного положения; учета поведенческих и жизнедеятельностных характеристик населения на формирование спроса на туристический продукт; изучение роли трудовых ресурсов в туризме.

 
Статистика труда PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 10:46

Статистика труда

Юрко Т. М.

Статистика труда : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами направления подготовки 6.050109 «Управление персоналом и экономика труда»/специальности 051 «Экономика» образовательная программа «Управление персоналом и экономика труда» степени бакалавра ПУЭТ / Т. М. Юрко. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 107 с.

Статистика труда является одной из важнейших отраслей национальной статистики, что обусловлено обострением проблем занятости и безработицы.

Цель дисциплины «Статистика труда» – оценка, анализ и прогнозирование состояния и развития рынка труда. При этом используются статистические методы, основанные на анализе абсолютных и относительных величин, рядов динамики, вариации, выборочного наблюдения, изучения взаимосвязи и т. п.

Преподавание дисциплины «Статистика труда» предусматривает помощь студентам в овладении системой теоретических знаний и практических навыков количественной оценки массовых явлений и процессов в сфере трудовой деятельности в неразрывной связи с их качественной характеристикой.

 
Фінансовий облік ІІ PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 10:35

Фінансовий облік ІІ

Прохар Н. В.

Фінансовий облік ІІ : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ПУЕТ / Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 230 с.

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік ІІ» є профілюючою у системі підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит».

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів і складання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

 
Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 09:49

Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму

Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 156 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-966-184-319-5

Семінар проведено в межах науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки» (держ. реєстр. номер 0117U004715). Опубліковані наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку людиномірних наукових досліджень туризму на основі постнекласичної парадигми.

 
Особистісна й професійна ефективність. Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 09:45

Особистісна й професійна ефективність. Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів

Карманенко В. В.

Особистісна й професійна ефективність. Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів : навчально-методичний посібник для викладачів/кураторів / В. В. Карманенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 91 с.

Розрахований на науково-педагогічних працівників, які прагнуть виявити, вдосконалити лідерські якості студентів і сформувати в них активну особистісну та професійну позицію.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 42
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Корпоративна культура
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки