19 | 06 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності PDF Друк e-mail
Середа, 02 червня 2021, 10:18

Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності

Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності. Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. М. Козлова. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 21 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2021.

Дисертація присвячена розробленню науково-теоретичних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної поведінки домогосподарств в умовах невизначеності.

Поглиблено теоретичні положення щодо трактування сутності понять «інвестиційна поведінка домогосподарств» і «невизначеність» у контексті інвестиційної поведінки. Сформульовано методичний підхід до аналізу структури доходів і витрат домогосподарств на всіх рівнях економіки в контексті визначення інвестиційної поведінки домогосподарств. Сформовано методичний підхід до оцінки рівня невизначеності під час інвестиційної поведінки домогосподарств. Уточнено класифікацію інвестиційних витрат домогосподарств як напрямів їхньої інвестиційної поведінки. Побудовано матрицю вибору напрямів інвестиційної поведінки домогосподарств, яка дозволяє виокремити напрями інвестиційної діяльності залежно від рівня економіки та рівня невизначеності. Обґрунтовано аналітичне забезпечення оцінки й аналізу інвестиційної поведінки домогосподарств в умовах невизначеності на макро-, мезо та мікроекономічному рівнях.

Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності

 
Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» PDF Друк e-mail
Середа, 02 червня 2021, 10:12

Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»

Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузь знань 12 «Інформаційні технології» / О. О. Ємець. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 77 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»

 
Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 березня 2021 року) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 14 травня 2021, 08:14

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 березня 2021 року)

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 березня 2021 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 322 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-403-1

У матеріалах конференції розглядаються теоретичні й методологічні засади проведення експертизи товарів, ідентифікація та фальсифікація товарів, експертні дослідження харчових продуктів, нехарчової продукції та послуг як інструмент впливу на безпечність і засіб захисту прав споживачів, митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів, формування професійних компетентностей під час підготовки фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів

 
Нові технології і обладнання харчових виробництв PDF Друк e-mail
Середа, 12 травня 2021, 14:24

Нові технології і обладнання харчових виробництв

Нові технології і обладнання харчових виробництв : матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Полтава, 15 квітня 2021 року) / науковий керівник семінару В. О. Скрипник. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 40 с.

ISBN 978-966-184-402-4

У матеріалах наведено тези доповідей, заслуханих та обговорених на засіданні Міжвузівського науково-практичного семінару «Нові технології і обладнання харчових виробництв» 15 квітня 2021 року.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також наукових працівників, практичних працівників галузі харчових виробництв, у тому числі ресторанного господарства.

Нові технології і обладнання харчових виробництв

 
Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка PDF Друк e-mail
Середа, 12 травня 2021, 11:16

Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка

Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22–23 лютого 2021 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 289 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-401-7

Збірник містить матеріали виступів учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», які присвячені висвітленню актуальних питань теорії та практики реалізації концепції ресурсно-орієнтованого навчання як нової освітньої парадигми й особливостей створення сучасних електронних освітніх ресурсів, педагогічних технологій, авторських методик навчання в Україні та за її кордонами.

Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 88
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Боевые команды продаж. Продолжение бестселлера «Построение отдела продаж»
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки