12 | 12 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Дискретна математика : навчальний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра PDF Друк e-mail
Вівторок, 06 червня 2023, 15:16

Ємець О. О.

Дискретна математика : навчальний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – Вид 3-тє, допов. і перероб. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 282 с.

ISBN 978-966-184-443-7

Посібник розраховано на студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки, які вивчають дисципліну Дискретна математика. Містить матеріали лекцій з елементів теорії множин, відношень. У результаті вивчення матеріалу посібника студенти засвоять поняття булевих функцій, способи їх мінімізації; освоять елементи комбінаторики, теорії графів, скінчених автоматів, вступ у математичну логіку, теорію алгоритмів. Запропоновано завдання для кожного із практичних занять, наведено критерії оцінювання знань студентів.

Дискретна математика : навчальний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра

 
Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра студентами спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» ПУЕТ PDF Друк e-mail
Понеділок, 29 травня 2023, 14:53

Костишина Т. А.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра студентами спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» ПУЕТ / Т. А. Костишина, О. В. Тужилкіна, В. О. Шаповалов. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 50 с.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра студентами спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» ПУЕТ

 
Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних економічних відносин в умовах глобальної трансформації : матеріали наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (м. Полтава, 14 квітня 202 PDF Друк e-mail
Понеділок, 29 травня 2023, 08:51

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних економічних відносин в умовах глобальної трансформації : матеріали наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (м. Полтава, 14 квітня 2023 р.) / за заг. ред. доц. В. Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 89 с. – Текст укр. та англ. мовами.

ISBN 978-966-184-445-1

У матеріалах наукової конференції представлені дослідження здобувачів вищої освіти та молодих учених спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини з актуальних проблем міжнародних економічних відносин. Для студентів ЗВО, аспірантів, викладачів.

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних економічних відносин в умовах глобальної трансформації : матеріали наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (м. Полтава, 14 квітня 2023 р.)

 
Презентація. Дизайн. Виступ : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 186 Видавництво і поліграфія ступеня бакалавра, магістра PDF Друк e-mail
Четвер, 25 травня 2023, 11:43

Азаренков В. І.

Презентація. Дизайн. Виступ : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 186 Видавництво і поліграфія ступеня бакалавра, магістра / В. І. Азаренков, О. В. Ольховська. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 107 с.

ISBN 978-966-184-444-4

Навчальний посібник присвячено підготовці презентацій і публічних виступів, які супроводжують захист курсових і кваліфікаційних робіт та поданню результатів наукових досліджень на науково-технічних конференціях. Наведено правила та загальні поради, що допоможуть зробити презентацію краще і професійніше. Запропоновано короткий опис програм розробки презентацій та приклади презентацій. Висвітлено детальну технологію підготовки до публічного виступу. Для студентів, аспірантів і зацікавлених фахівців.

Презентація. Дизайн. Виступ : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 186 Видавництво і поліграфія ступеня бакалавра, магістра

 
Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року) PDF Друк e-mail
Середа, 24 травня 2023, 13:59

Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 1491 с. – Текст укр., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-442-0

Збірник містить матеріали виступів учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», присвячені висвітленню актуальних питань теорії та практики реалізації концепції ресурсно-орієнтованого навчання як нової освітньої парадигми й особливостям створення сучасних електронних освітніх ресурсів, педагогічних технологій, авторських методик навчання в Україні та за її кордонами.

Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року)

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 114
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в бизнесе
Ринок фінансових послуг
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки