19 | 03 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи PDF Друк e-mail
Вівторок, 13 березня 2018, 09:39

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи

Макарова М. В.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної випускової роботи студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»/спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент інформаційних ресурсів» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 74 с.

Основною методичною базою для виконання кваліфікаційної випускової роботи на високому рівні є курсові роботи, виконані студентами під час навчання. Додаткову інформацію студенти одержують під час виробничої передбакалаврської практики й виконання кваліфікаційної випускової роботи від її наукового керівника, а також від спеціально призначених консультантів (за необхідності). Контроль за ходою виконання і захисту кваліфікаційної випускової роботи покладається на дипломника і наукового керівника роботи, призначеного випусковою кафедрою документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах.

 
Конкурентоспроможність підприємства PDF Друк e-mail
Вівторок, 13 березня 2018, 09:24

130318 093 592

Безпарточний М. Г.

Конкурентоспроможність підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»/спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх програм «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»/спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг», напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.0300505 «Управління персоналом та економіка праці» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. Г. Безпарточний. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 164 с.

«Конкурентоспроможність підприємства» є базовою загальноекономічною навчальною дисципліною для навчання фахівців напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»/спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»/спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх програм «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»/спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг», напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.0300505 «Управління персоналом та економіка праці» ступеня бакалавра (денна та заочна форма).

Головною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання.

 
Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения» PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:28

Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения»

Бургу Ю. Г.

Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения» : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины иностранными студентами направления подготовки 6.030510 «Товароведение и торговое предпринимательство» программы профессионального направления «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»/специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной программы «Товароведение и торговое предпринимательство» («Товароведение и экспертиза в таможенном деле») степени бакалавра ПУЭТ / Ю. Г. Бургу, А. В. Хоценко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 51 с.

Освоив учебную дисциплину, студент должен четко знать предмет, метод, историю товароведения, иметь представление об общественном и экологическом значении товара, рациональном питании и использовании непродовольственных товаров, знать принципы классификации и кодирования товаров, формирование ассортимента, оценку качества и достоверности данных в этом вопросе, знать процессы, которые происходят в товарах при товародвижении, чтобы учесть их в планировании коммерческих операций и не допустить потерь качества и массы товара.

 
Конституційне право України PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:04

Конституційне право України

Лаврик Г. В.

Конституційне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 275 с.

Для більш досконалого й поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Конституційне право України». Він містить програму й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних завдань, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; перелік джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного (модульного) та підсумкового контролю

 
Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 09:21

Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики

Верига Ю. А.

Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики для иностранных студентов 4 курса специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени бакалавра ПУЭТ полного срока обучения / Ю. А. Верига, Н. В. Прохар, А. О. Соболь. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 23 с.

Практическая подготовка студентов высших учебных заведений является обязательным элементом образовательно-профессиональной программы для получения степени бакалавра специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит».

Студенты проходят производственную учетно-аналитическую бакалаврскую практику по учебным дисциплинам «Отчетность предприятия», «Учет и отчетность в налогообложении» и «Финансово-хозяйственный контроль» согласно утвержденному распределению времени по дисциплинам на предприятиях различных отраслей экономики.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 16
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Что любят клиенты
Єлизавета Ярославна — королева двох держав
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки