03 | 10 | 2022
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів PDF Друк e-mail
Середа, 28 вересня 2022, 11:17

Сахно Т. В.

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми «Експертиза та митна справа», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Товарознавство та експертиза в митній справі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. В. Сахно, А. О. Семенов. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 158 с.

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів

 
Програма виробничої практики з фінансового обліку для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» освітнього ступеня бакалавра ПУЕТ PDF Друк e-mail
Понеділок, 26 вересня 2022, 13:40

Мілька А. І.

Програма виробничої практики з фінансового обліку для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» освітнього ступеня бакалавра ПУЕТ / А. І. Мілька, Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 54 с.

Програма виробничої практики з фінансового обліку для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» освітнього ступеня бакалавра ПУЕТ

 
Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали XІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2022 року) PDF Друк e-mail
Понеділок, 26 вересня 2022, 10:12

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали XІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2022 року). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 195 с. – Текст укр., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-428-4

У матеріалах XІІ міжнародної інтернет-конференції розглянуто актуальні проблеми розвитку мережевого бізнесу в Україні та зарубіжних країнах в умовах глобальних економічних змін.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку торговельної сфери й інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів у споживчій кооперації, структурних змін ринку під впливом мережевих операторів, проблем маркетингу та менеджменту торговельних підприємств, виявлення аспектів інноваційного розвитку мережевого бізнесу і торгівлі та проблемних питань підготовки фахівців торгівлі, якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.

Network business: formation, problems, innovations : materials XII International Scientific and Practical internet conference (Poltava, April 27–28, 2022). – Poltava : PUET, 2022. – 195 р.

ISBN 978-966-184-428-4

The materials of the XII International Internet Conference consider the topical problems of network business development in Ukraine and foreign countries in the conditions of global economic changes are ed.

The authors' studies are aimed at clarifying the current state and prospects for further development of trade and other economic activities, transformation processes in consumer cooperation, structural changes in the market under the influence of network operators, marketing and management of commercial enterprises, identifying aspects of innovative network business and trade development. There were studied the issues of trade specialists training, quality and competitiveness of goods in the global economy.

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали XІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2022 року)

 
Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 25–26 травня 2022 року) PDF Друк e-mail
Середа, 14 вересня 2022, 11:41

Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 25–26 травня 2022 року). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 166 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-429-1

У матеріалах конференції розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання, пов’язані із сучасним станом і розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки й техніки. Розраховано на вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами матеріалознавства, товарознавства та біотехнологій.

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2

 
Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2 PDF Друк e-mail
Четвер, 21 липня 2022, 10:08

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2 : монографія / за науковою редакцією Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 344 с. – [Кол. авт.: Н. С. Педченко, Н. В. Карпенко, О. І. Олексюк, О. К. Шафалюк, Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська, М. М. Іваннікова, О. І. Кліпкова, В. І. Куцик, Н. І. Яловега, В. М. Трайно, О. А. Івасенко, А. М. Захаренко-Селезньова].

ISBN 978-966-184-419-2

У монографії представлені результати дослідження теоретичних положень та розробки практичних рекомендацій щодо поглиблення використання цифрового маркетингового інструментарію сучасними підприємствами відповідно до вимог та викликів сучасності з метою підсилення конкурентних позицій та пізнаваності бренду.

Монографія розрахована на вітчизняних науковців і фахівців у галузі марке-тингу, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 99
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Сага об ИКЕА
Основи екології
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки