28 | 09 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Адміністративний процес України : теорія, практика PDF Друк e-mail

Адміністративний процес України : теорія, практика

Смокович М. І., Бевзенко В. М.

Адміністративний процес України : теорія, практика : Підручник. Заг. ред. д. ю. н., проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Видання друге, змінене, доповнене і перероблене. Київ : ВД «Дакор», 2021. 1204 с.

ISBN 978-617-7679-59-1

У Підручнику викладено повний зміст сучасного адміністративного процесу України, пропонуються його історія, зміст, форми (провадження), інші поняття, категорії, інститути: передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів, процесуальний розсуд, адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. Охарактеризовано види й особливості учасників адміністративної справи і процесу. Описано такі процесуальні інститути, як строки, судові витрати, судові виклики і повідомлення, докази і доказування, процесуальний примус. Розкрито особливості провадження в адміністративному суді першої інстанції; надано оцінку сутності перегляду рішень адміністративних судів, інших стадій адміністративного процесу.

Друге видання зміненого, доповненого і переробленого Підручника, доповнено описанням процесуальних помилок, сутності тактики й стратегії в адміністративному процесі, розкриттям психолого-етичного виміру процесуальної поведінки учасників адміністративної справи. Обґрунтовано передумови захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів, процесуальні перешкоди стадій адміністративного процесу.

Видання розраховане на студентів, викладачів, науковців. Стане у нагоді юристам-практикам, адвокатам, суддям, працівникам апаратів судів, органів державної влади, державних органів, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів владних повноважень.

Виклад Підручника станом на 01 травня 2021 року.

 
Культурологія PDF Друк e-mail

Культурологія

Кравець М. С.

Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 320 с.

ISBN 966418-015-7

У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни "Культурологія". Панорамне висвітлення культурологічної проблематики базується на питаннях курсів "Українська та зарубіжна культура", "Культурологія", що вивчаються у вузах України. У запропонованому підручнику застосований диференційований поділ матеріалу за рівнем базисних знань студентської аудиторії. Враховано прагнення студентської молоді до самостійного пошуку відповідей на складні питання розвитку культури у XXI ст.

У відповідності з вимогами сучасних освітніх стандартів, входження України до єдиного європейського освітнього простору (Болонська декларація) в підручнику подана авторська концепція сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної підготовки випускника вищої школи.

Враховуючи теоретичні засади підручника, популярний виклад матеріалу та подані енциклопедичні знання, це видання підручника, як і попереднє – посібника "Культурологія", рекомендується не лише студентам, але і тим, хто не байдужий до сучасних проблем у розвитку культури.

 
Біохімія та технологія оліє-жирової сировини PDF Друк e-mail

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини

Пешук Л. В, Носенко Т. Т.

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 296 с.

ISBN 978-611-01-0035-9

В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур.

Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки олійних культур (макухи та шротів) для одержання білкових продуктів та добавок.

Для студ. спеціальності 7.091705 "Технологія жирів і жирозамінників" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія".

 
Жири у виробництві харчової продукції PDF Друк e-mail

Жири у виробництві харчової продукції

Жири у виробництві харчової продукції : монографія / Шильман, Л. 3., Сімакова І. В., Камсуліна Н. В. та ін.; за заг. ред. Л. 3. Шильмана. – Суми: Університетська книга, 2016. – 278 с.

ISBN 978-966-680-782-6

У монографії висвітлено результати наукових досліджень авторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції і показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі виробництва продукції.

Для фахівців у галузі харчової промисловості, аспірантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 
Випускна бакалаврська робота PDF Друк e-mail

Випускна бакалаврська робота

Випускна бакалаврська робота : навчальний посібник / [уклад. : Шильман Л. З., Обозна М. В., Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В., Лозинська І. В.]. – Суми: Університетська книга, 2016. – 208 с.

Посібник розроблено відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти» (додаток Г: «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт студентами ступеня вищої освіти «Бакалавр»). Висвітлено етапи підготовки, написання та захист випускної бакалаврської роботи.

Для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 428
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Термінологічний словник для студентів економічних спеціальностей
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки