28 | 09 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Судове право України PDF Друк e-mail

Лапкін А. В. Судове право України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 2-ге, змін, та допов. – Харків : Право, 2017. – 150 с. ISBN 978-966-937-169-0 Пропонований посібник є однією із перших в Україні робіт, в якій цілісно і системно викладено концепцію судового права України. Розглядаються питання предмета і системи судового права, його джерел, принципів судової влади, статусу суддів, організації судової системи та органів, що забезпечують функціонування судової влади, а також основні положення судових процедур з урахуванням Конституційної реформи щодо правосуддя та законодавства про судоустрій і статус суддів станом на 15 березня 2017 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Судове право», яка викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях судового права в Україні і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині. Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, практичних працівників судових та правоохоронних органів України.

Лапкін А. В.

Судове право України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 2-ге, змін, та допов. – Харків : Право, 2017. – 150 с.

ISBN 978-966-937-169-0

Пропонований посібник є однією із перших в Україні робіт, в якій цілісно і системно викладено концепцію судового права України. Розглядаються питання предмета і системи судового права, його джерел, принципів судової влади, статусу суддів, організації судової системи та органів, що забезпечують функціонування судової влади, а також основні положення судових процедур з урахуванням Конституційної реформи щодо правосуддя та законодавства про судоустрій і статус суддів станом на 15 березня 2017 р.

Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Судове право», яка викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях судового права в Україні і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині.

Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, практичних працівників судових та правоохоронних органів України.

 
Организационная культура и лидерство PDF Друк e-mail

Организационная культура и лидерство

Шейн Э.

Организационная культура и лидерство. 4-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2013. – 352 с.: ил.

ISBN 978-5-459-01127-2

Книга известного ученого, основателя научного направления «Организационная психология», автора многочисленных бестселлеров Эдгара Шейна представляет собой системное описание организационной культуры в меняющемся мире и места лидера в создании и управлении культурой. В ней предлагается ясная и отчетливая концепция организационной культуры, раскрывается ее структура, оценивается роль в успехах и провалах организаций, даются методики построения, внедрения и развития культуры.

Особенность книги — практическая направленность и углубленная проработка методов анализа, дешифровки и изменения организационной культуры.

В четвертое издание добавлено несколько новых глав, посвященных анализу национальной и этнической культуры и некоторым аспектам динамики корпоративной культуры. Обновлены примеры к главам, добавлены новые кейсы.

Издание предназначено для слушателей программ МВА, руководителей предприятий, менеджеров.

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».

 
Реклама. Конспекти копірайтера PDF Друк e-mail

Реклама. Конспекти копірайтера

С. В. Трухімович

Реклама. Конспекти копірайтера. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 152 с.

ISBN 978-966-518-700-4

Посібник «Реклама. Конспекти копірайтера», який ви тримаєте в руках, покликаний стати важливою книгою з реклами у вашому житті. В ньому містяться базові знання з реклами усіх сфер життя, в тому числі й особистого. Завдяки цьому посібнику ви збагнете суть реклами логічно й послідовно, і покладете вдалий початок вашої рекламної діяльності. Або ж, користуючись посібником, допоможете своїм колегам стати такими ж упевненими професіоналами, як і ви.

 
Трудове право України PDF Друк e-mail

Трудове право України

Упорядники - І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків

Трудове право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури». 2016. – 172 с.

ISBN 978-611-01-0510-1

Посібник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту для підготовки до іспиту з курсу «Трудове право України».

Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю.

Нормативний матеріал подано станом на 20 березня 2013 року з урахуванням останніх змін в трудовому законодавстві та прийняттям Закону України «Про зайнятість населення».

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

 
Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи PDF Друк e-mail

Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи

Жарська І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи. [текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 284 с.

ISBN 978-617-7253-54-8

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу, приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності.

У кожній темі пропонується комплекс тестів, ситуаційних та розрахункових завдань.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 428
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Венгерский за 6 недель
Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат»
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки