20 | 06 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Банківсько-фінансова та економічна німецька мова PDF Друк e-mail

Банківсько-фінансова та економічна німецька мова

Шаронова O.B.

Банківсько-фінансова та економічна німецька мова. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Шаронова O.B. - X.: 2016. - 212[2] с.

ISBN 978-966-418-142-3

Навчальний посібник з німецької мови адресовано студентам вищих закладів освіти України, які спеціалізуються на підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів для роботи у банківській, фінансовій та економічній сферах. Посібник базується на сучасних матеріалах з німецьких джерел з новітньою фаховою банківською, фінансовою та економічною лексикою. До кожного тексту надається короткий лексичний коментар, пропонуються питання та необхідні вправи для засвоєння нової лексики та систематизації граматичних явищ, типових для відповідних галузевих текстів. Він містить вказівки щодо нової німецької орфорграфії, найбільш важливі правила правопису, пунктуації відповідно до нових вимог, включає також німецько-український словник. Посібник може бути рекомендований студентам для практичних занять, аудиторної та позааудиторної самостійної або індивідуальної роботи, він може стати у нагоді широкому колу користувачів, які вивчають німецьку мову як першу і другу іноземну, а також при навчанні галузевому перекладу у різних закладах освіти України.

 
Менеджмент інвестиційної діяльності PDF Друк e-mail

Менеджмент інвестиційної діяльності

Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 480 с

ISBN 978-617-673-737-7

Підручник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інвестиційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інвестиційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інвестиційні процеси на рівні підприємства і реалізацію інвестиційного потенціалу регіону і країни загалом.

Проектом плану передбачено викладання дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» і в подальшому. Також підручник буде корисний для забезпечення таких навчальних дисциплін, як «Ринок інноваційної продукції», «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві», а також «Державне регулювання інноваційно-інвестиційними процесами».

З метою корисності при самостійному опануванні інвестиційного менеджменту, у підручнику приведена теоретична частина зазначений перелік використаної літератури, перелік питань для самоперевірки та завдання до практичних завдань, тести до самоперевірки знань.

 
Барна справа PDF Друк e-mail

Барна справа

Ощипок І.М. Барна справа: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов. Львів, «Магнолія 2006», 2016 - 288 с.

ISBN 978-617-574-104-7

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацією, матеріально-технічне забезпечення барів, порядок підготовки барів для обслуговування відвідувачів, вимоги до персоналу, що обслуговує споживачів, характеристику базових алкогольних і безалкогольних напоїв, методи, особливості приготування, способи оформлення і подачі різних змішаних напоїв і коктейлів.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Посібник може бути корисним персоналу, який обслуговує відвідувачів у барах і ресторанах.

 
Иностранные языки с легкостью и удовольствием: Приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний PDF Друк e-mail

Иностранные языки с легкостью и удовольствием: Приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний

Шореть И. И. Иностранные языки с легкостью и удовольствием: Приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний. Учебно-практическое пособие / И. И. Шореть. - К.: Центр учебной литературы, 2017. - 346 с.

ISBN 978-611-01-0898-0

Впитывай как губка! - лозунг этой книги. Здесь вы узнаете, как изучать иностранные языки легко и с удовольствием, стремительно постигать новое. Упражнения по саморегуляции по методу психокатализа, изложенные в этой книге, обеспечивают высокую успешность в учебе, в освоении любой новой деятельности, а также служат общему оздоровлению. В широком смысле это методики обновления сознания человека, посвящения его в профессионалы жизни. Методология полезна для широкого круга людей, заинтересованных в обучении, саморазвитии и успешной самореализации. Профессионалы найдут здесь инструментарий, полезный в психотерапии, психологическом консультировании и педагогике.

 
Информационные технологии в профессиональной деятельности PDF Друк e-mail

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Федотова Е. Л.

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Е.Л. Федотова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. — 368 с; ил.- (Профессиональное образование).

ISBN 978-5-8199-0349-0 (ИД «ФОРУМ»)

ISBN 978-5-16-003262-7 (ИНФРА-М print)

ISBN 978-5-16-103432-3 (ИНФРА-М, online)

Приведены базовые понятия в области информации, информационных технологий и систем, основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий. Рассмотрены прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы, интегрированные информационные системы. Особое внимание уделено интеллектуальным информационным технологиям — одному из наиболее перспективных и быстро развивающихся научных и прикладных направлений информатики.

Для студентов средних специальных учебных заведений, изучающих дисциплины «Информационные технологии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», обучающихся по специальности 2001 «Микроэлектроника и твердотельная электроника», а также для преподавателей и специалистов, работающих в данных предметных областях.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 244
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Документні ресурси
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки