16 | 01 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Теорія держави і права PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 11:19

Теорія держави і права

Сухонос В. В.

Теорія держави і права : підручник / В. В. Сухонос. — Суми : Університетська книга, 2013. — 544 с.

ISBN 978-966-680-693-5

Підручник підготовлено професором кафедри державно-правових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» доктором юридичних наук, доцентом Сухоносом Володимиром Вікторовичем. Він складається з 29 глав, що об'єднані в три розділи: "Метатеорія держави і права", "Теорія держави", і "Теорія права". Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Теорія держави і права» та «Проблеми теорії держави і права».

 
Основи теоретичної хімії PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:56

Основи теоретичної хімії

Яворський В. Т.

Основи теоретичної хімії : підручник / В. Т. Яворський. - 3-тє вид., доп. та доопрац. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016.-380 с

ISBN 978-617-607-907-1

Висвітлено найважливіші теоретичні положення хімії як науки, яка займає центральне місце у системі природничих наук, і її значення є головним у хімічних і нехімічних технологіях, енергетиці, медицині, системах захисту довкілля тощо. Викладено основні поняття, терміни, визначення та закони хімії; питання теорії будови атома та хімічного зв'язку; енергетичні, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій та стану рівноваги. Розглянуто властивості розчинів, теорія електролітичної дисоціації речовин, питання гідролізу речовин, окисно-відновних та електрохімічних процесів, корозії металів. Систематизовано дані про комплексні сполуки. Наведено приклади розрахунку важливих показників перебігу хімічних процесів. Матеріал викладено відповідно до Державного стандарту "'Елементи хімічні та речовини прості" (ДСТУ 2439-94).

Для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків.

 
Маркетингова товарна політика PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:52

Маркетингова товарна політика

Окландер М. А. Маркетингова товарна політика, [текст] : навч. ітосіб. / М. Л. Окландер, М. В. Кіриосова - К.: «Центр учбової літератури», 2014. -208c.

ISBN 978-617-673-314-0

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики підприємства. Розглянуто сутність та зміст маркетингової товарної політики, механізм ринкової конкуренції. Приділено увагу якості товарів та методам її оцінювання.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

 
Управління маркетингом малих торговельних підприємств PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:24

Управління маркетингом малих торговельних підприємств

Краус К. М.

Управління маркетингом малих торговельних підприємств: Монографія. -Київ: Центр учбової літератури, 2015.-226 с

ISBN 978-611-01-0764-8

Монографію присвячено розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств. Розкрито сучасні наукові підходи до розуміння сутності поняття "управління маркетингом". Виявлено проблеми і тенденції розвитку малих торговельних підприємств. Удосконалено структуру процесу управління маркетингом.

У роботі визначено стан і умови діяльності малих торговельних підприємств. Встановлено організаційно-економічні чинники і суперечності управління маркетингом. Здійснено оцінку рівня управління маркетингом малих торговельних підприємств. З'ясовано особливості формування процесу бенчмаркінгу на малих торговельних підприємств. Розроблено внутрішньо- і зовніпшьоорганізаційний блоки форм реалізації ефективного управління маркетингом. Оцінено ефективність управління маркетингом малого торговельного підприємства.

Видання рекомендовано для науковців, аспірантів, студентів економічних навчальних закладів і практиків, які здійснюють управління маркетингом малих торговельних підприємств.

 
Маркетингові дослідження PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:20

Маркетингові дослідження

Ортннська B.B.

Маркетингові дослідження ; підручник / В.В. Ортинська, О.М. Мельниковим. - 2-ге вид., доповн. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. -436 с

ISBN 978-966-629-708-5

У підручнику розглянуто важливі теоретнчно-методологічні питання організації маркетингових досліджень. Розкриваються зміст та особливості проведення різноманітних видів опитування, спостереження та експериментів. Викладені методичні підходи до дизайну опитних листів. Певні розділи розкривають прикладні питання маркетингових досліджень. Кожний розділ підручника супроводжується завданнями і ситуаційними вправами для обговорення та тестами для перевірки рівня засвоєння матеріалу.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг». Матеріал, викладений у підручнику, може бути корисним для керівників та спеціалістів служб маркетингу виробничих і торговельних підприємств.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 10 з 233
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Microsoft SQL Server. Эффективная работа
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки