30 | 05 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] PDF Друк e-mail
Четвер, 14 травня 2020, 08:28

Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика]

В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич

Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : [Навчальний посібник]. − Львів : «Новий світ-2000», 2012. − 359 [1] с.

ISBN 978-966-418-191-1

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінгвістики в дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто питання квантитативної лінгвістики. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація для розв'язування задач.

Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 «Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням прикладної лінгвістики та інформаційних технологій. Може бути використаний аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень і викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 
Биологическая и биоорганическая химия PDF Друк e-mail
Четвер, 14 травня 2020, 08:13

Биологическая и биоорганическая химия

Мардашко А. А., Миронович Л. М., Степанов Г. Ф.

Биологическая и биоорганическая химия: Учеб. пособие. 3-е изд. − К.: Каравелла, 2017. − 248 с.

ISBN 978-966-8019-88-1

Учебное пособие по биологической и биоорганической химии для самоподготовки студентов содержит краткое изложение всех разделов дисциплины, дает ответы на ключевые контрольные вопросы, предусмотренные Типовой программой МОЗ Украины, поможет ориентироваться в большом объеме материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях по дисциплине, как студентам I и II курсов, которые изучают биоорганическую и биологическую химию, так и студентам III и IV курсов, которые готовятся к сдаче лицензионного экзамена «Крок-1».

Пособие рассчитано на студентов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации.

 
Вікова та педагогічна психологія PDF Друк e-mail
Четвер, 14 травня 2020, 08:00

Вікова та педагогічна психологія

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібн. - 5-те вид. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. − К.: Каравела, 2017. − 400 с.

ISBN 978-966-8019-64-4

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів.

 
Біологічна хімія PDF Друк e-mail
Четвер, 14 травня 2020, 07:56

Біологічна хімія

Столяр О. Б.

Біологічна хімія: навч. посібн. / О. Б. Столяр. − Київ: КНТ, 2015. − 369 с.

ISBN-978-966-373-778-2

У навчальному посібнику міститься матеріал курсу біологічної хімії для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*. Він складається з двох частин: "Структура і функції біомолекул" і "Обмін речовин і енергії в організмі". В першій частині розглядається молекулярна будова, властивості та біологічні функції вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, ензимів, вітамінів, їх складових та надмолекулярних комплексів. В другій частині висвітлюються загальні закономірності метаболічних перетворень, біологічного окиснення та біоенергетики, розглядаються головні шляхи перетворень біомолекул, у тому числі матричних синтезів нуклеїнових кислот та протеїнів, їх взаємозв'язку та регуляції.

Для студентів біологічних спеціальностей.

 
Организация гостиничного хозяйства PDF Друк e-mail
Середа, 13 травня 2020, 16:07

Организация гостиничного хозяйства

Организация гостиничного хозяйства : учеб. пособие / Т. А. Джум, Н. И. Денисова − М.: Магистр : ИНФРА-М, 2012. − 400 с.

ISBN 978-5-9776-0176-4 (в пер.)

ISBN 978-5-16-004665-5 Агентство CIP РГБ

В учебном пособии всесторонне освещены теоретические и практические аспекты организации работы предприятий индустрии гостеприимства. Рассмотрены особенности функционирования основных служб гостиниц. Особое внимание обращено на финансовый, инновационный и антикризисный менеджмент, управление качеством в этой сфере как важные рычаги, способствующие достижению финансового равновесия и устойчивого развития предприятий.

Для студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику управления предприятиями индустрии гостеприимства. Будет полезно специалистам и руководителям этих предприятий и организаций.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 275
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Пищевая химия: Лабораторный практикум
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки