30 | 05 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Національна економіка PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 09:37

Національна економіка

Чернявська О. В.

Національна економіка. Навч. посіб. / О. В. Чернявська. ‒ К.: Алерта, 2018. ‒ 502 c.

ISBN 978-617-566-444-5

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво». Розкрито сутність, структуру та види національних економік, типи економічного відтворення, концептуальні підходи системи національного рахівництва. Розглянуто основні економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, інституціональні чинники розвитку. Велику увагу приділено характеристиці економічного потенціалу, інфраструктурі національного ринку, державності та державному управлінню, структурній перебудові національної економіки, її програмуванню та прогнозуванню. Досліджено категорії демократії, економічної свободи та економічного порядку, політику економічного зростання та інституційні форми інтеграції і світове господарство.

Розраховано на студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також працівників реального сектора економіки, фахівців державних і регіональних рівнів управління та місцевого самоврядування.

 
Экономическая информатика PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 09:17

Экономическая информатика

Экономическая информатика : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Д. В. Чистова. ‒ 2-е изд., стер. ‒ М. : КНОРУС, 2013. ‒ 512 с. ‒ (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-02532-1

Рассматриваются основные компьютерные технологии, используемые в профессиональной деятельности будущих экономистов. Изложены основные свойства экономической информации и требования к экономическому документу, показаны инструментальные средства и технологии подготовки документов, хранения, обработки и анализа данных, а также средства моделирования на базе MS Excel и матричной лаборатории Matlab. Предложены технологии численного решения задач финансовой математики, задач оптимизации, а также технологии статистического анализа данных и финансовых расчетов. Также приведены технологии автоматизации при решении трудоемких задач на основе применения MS VBA.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по финансово-экономическим направлениям.

 
Речевая коммуникация в туристской сфере PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 08:49

Речевая коммуникация в туристской сфере

Томашевская К. В.

Речевая коммуникация в туристской сфере: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / К. В. Томашевская, Е. А. Соколова. ‒ М. : Издательский центр «Академия», 2012. ‒ 240 с. ‒ (Сер. Бакалавриат).

ISBN 978-5-7695-5964-8

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с процессом речевой коммуникации в сфере туризма. Совершенствование письменной и устной речи работников туриндустрии, достижение эффективности в общении путем повышения уровня знаний лингвистических, психологических, этических законов речевой коммуникации ‒ главная задача данного пособия. Наряду с теоретическим материалом в нем приводится целый ряд разнообразных заданий и упражнений, позволяющих закрепить коммуникационные навыки на практике.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезно преподавателям вузов, а также специалистам, работающим в туриндустрии.

 
Економічна теорія: Політекономія PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 08:45

Економічна теорія: Політекономія

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. ‒ 9-те вид., доповн. ‒ К. : Знання, 2014. ‒ 710 с. ‒ (Класичний університетський підручник).

ISBN 978-966-346-878-5 (cepiя)

ISBN 978-617-07-0157-2

Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу.

Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

 
Психология в маркетинге. COOL-BRAND-стратегия PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 07:36

Психология в маркетинге. COOL-BRAND-стратегия

Лебедев-Любимов А. Н.

Психология в маркетинге. COOL-BRAND-стратегия. ‒ СПб.: Питер, 2008. ‒ 192 с.: ил. ‒ (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-91180-959-1

Как именно в сознании потребителей бренд становится «крутым»? Как определить, в каком направлении должен двигаться маркетолог, чтобы создать «крутой» бренд? В книге представлены различные психологические подходы к организации маркетинговых мероприятий, в том числе COOL-BRAND-стратегия.

Специальный раздел издания посвящен психологическим методам и тестам, которые используются для проведения маркетинговых исследований, способствуя созданию «крутых» брендов.

Книга адресована экономическим психологам, психологам маркетинга и рекламы, маркетологам, менеджерам и предпринимателям, интересующимся вопросами психологии, научным работникам, студентам психологических и экономических факультетов, факультетов рекламы и маркетинга.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 275
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Банківсько-фінансова та економічна німецька мова
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки