25 | 09 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 2 PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:13

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 2

Куцик П. О.

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія: у 2 ч. Ч. 2. / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7, 2017. - 400 с.

ISBN 978-617-7359-89-9

В монографії розглядаються принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлюються основні аспекти, закономірності і проблеми функціонування та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного та людського потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та інше.

Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до соціально орієнтованої ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України та її інтеграції в глобальну та регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки в контексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Електронний зміст

 
Християнство та жінки: двадцять століть історії PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:08

Християнство та жінки: двадцять століть історії

Анн-Марі Пельтьє. Християнство та жінки: двадцять століть історії. Пер. з фр. Я. Вестель і Д. Морозової. — К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. — 160 с

ISBN 978-966-378-471-7

У XX столітті упереджене ставлення до жінки пов'язували із юдео-християнською традицією. Однак, наскільки такий підхід себе виправдовує? У своїй новій книзі відома літературознавець, культуролог і вчений-біблеїст Анн-Марі Пельтьє шукає відповіді на це питання. Вона пропонує читачеві дослідити, як упродовж двадцяти віків в європейській культурі під впливом християнства змінювалося розуміння ролі і статусу жінки. Авторка уникає будь-яких категоричних тверджень, її бачення ґрунтується на глибинному знанні матеріалу і вмінні помічати й інтерпретувати те, що тривалий час лишалось поза увагою дослідників.

З винятковою тактовністю Анн-Марі Пельтьє розкриває гідність жіноцтва, простежуючи його шлях протягом століть, що відділяють нас від захоплюючих біблійних жіночих постатей.

Для культурологів, істориків, літературознавців, студентів-гуманітаріїв та всіх, хто цікавиться питаннями історії християнства.

Електронний зміст

 
Психологічне забезпечення переговорного процесу PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 червня 2018, 10:01

Психологічне забезпечення переговорного процесу

Блінов О. А.

Психологічне забезпечення переговорного процесу : навч. посіб. / О. А. Блінов. — К. : НАУ, 2013. — 248 с

ISBN 978-966-598-826-7

Навчальний посібник укладено відповідно до навчального плану дисципліни «Психологічне забезпечення переговорного процесу». Розглянуто технології комплексної підготовки до процесу переговорів, формування готовності до їх проведення; моделі поведінки людини під час переговорів; особливості використання психологічних технологій у переговорному процесі; основи психологічного забезпечення переговорного процесу в різних видах діяльності людини; маніпулятивні стратегії опонентів на переговорах та захист від їхнього впливу.

Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться психологією переговорів.

Електронний зміст

 
Рекламная деятельность в торговле PDF Друк e-mail
Субота, 23 червня 2018, 14:00

Рекламная деятельность в торговле

Хапенков В.Н., Иванов Г.Г., Федюнин Д.В.

Рекламная деятельность в торговле : учебник / В.Н. Хапенков, Г.Г. Иванов, Д.В. Федюнин. - М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование).

ISBN 978-5-8199-0533-3 (ИД «ФОРУМ»)

ISBN 978-5-16-006276-1 (ИНФРА-М)

Рассмотрена рекламная деятельность в торговле, в том числе такие ее виды, как организация event-событий и цифровых коммуникаций, включающая в себя технологии, приемы и навыки работы по продвижению ассортимента торговых организаций покупателям. Раскрыты основы разработки и реализации рекламных кампаний, в том числе продвижение распродаж, показана специфика осуществления креативного процесса, построения медиастратегий, методов бюджетирования и тестирования рекламной продукции. Отражена роль вирусной рекламы для повышения узнаваемости торговых марок. Освещены процесс принятия покупателем решения о покупке и место в этом процессе рекламной деятельности торгового предприятия.

Данный учебник способствует закреплению теоретических знаний и практических навыков по преподаваемым рекламным образовательным профилям для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Електронний зміст

 
Ментальний вимір української цивілізації PDF Друк e-mail
Субота, 23 червня 2018, 13:47

Ментальний вимір української цивілізації

Калакура Я.С.

Ментальний вимір української цивілізації / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій - Київ : Генеза, 2017. - 560 с

ISBN 978-966-11-0879-9

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення ментальності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Електронний зміст

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 5 з 249
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Право международных договоров. Том 2: Действие и применение договоров. Договоры с участием международных организаций
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки