24 | 09 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Філософія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:36
Image

   Петрушенко B.JL

   Філософія: Підручник. 4-те видання, виправл. і доповн. Львів: "Магнолія 2006", 2009. - 506 с.

   Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник добудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання ііовного комплексу основних ме тодів навчання: словесного, наочного і практичного.

   Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:36
 
Діагностика збалансованої системи показників PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:34
Image

   Нівен Пол Р.

   Діагностика збалансованої системи показників: Підтримуючи максимальну ефективність /Пер, з англ; За наук. ред. М. Горського. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. - 256 с

   «Діагностика збалансованої системи показників» посібник з проведення точного аналізу ефективності збалансованої системи показників в організації. Видання доповнено описом новітніх інструментів та методів впровадження коректуючих змін щодо забезпечення максимальної ефективності застосування вашої ЗСП. В книзі наведені запитання для самоперевірки, що допоможуть критично оцінити свою діяльність, спрямовану на впровадження збалансова­ної системи, а також сприятимуть просуванню пов'язаних з нею ініціатив.

   Ця книга буде корисною для всіх, хто прагне отримати максимальну користь з застосування збалансованої системи показників в своїй організації.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 11:34
 
Філософія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 04 лютого 2009, 14:05

   Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.;3аред. І.Ф. Надольного. 6-те вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2006. — 455 с. — (Вища освіта XXI століття).

  У навчальному посібнику без ідеологічної заангажованості на системній основі розглядаються історія розвитку філософської думки, актуальні питання онтології, гносеології, соціальної філософії у суголоссі з проблемами станов­лення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної світової філософської думки. Посібник здобув визнання фахівців і студентів і протягом останніх років практично є базовим підручни­ком з філософії для студентів вищих закладів освіти України.

   Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти, широке коло читачів.

Останнє оновлення на Середа, 04 лютого 2009, 14:13
 
Безпека життєдіяльності PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 04 лютого 2009, 14:02

  Желібо Є.П., Зацарний'В.В. Безпека життєдіяльності: Підруч­ник. К.: Каравела, 2008. — 280 с

   У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середо­вище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологіч­ним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соці­альним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання над­звичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негатив­них наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

   Підручник відповідає навчальній програмі нормативної дис­ципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. Розрахований на студентів та викладачів. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, представництв галузевих міністерств.

Останнє оновлення на Середа, 04 лютого 2009, 14:02
 
Світова економіка PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 04 лютого 2009, 14:00

  Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, В. С Будкін, О. І. Рогач та ін. - К.: Либідь, 2007.- 640 с 

  Матеріал підручника охоплює найважливіші проблеми сучасної світової економіки як цілісної системи, що розвивається під знаком інтернаціоналізації та глобалізації. Детально розкрито функціонування міжнародних ринків, галузеву структуру світової економіки, економічну політику основних груп країн тощо. Належне місце відведене проблемі інтеграції України у світову економічну систему.

   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Середа, 04 лютого 2009, 14:01
 
« ПочатокПопередня231232233234235236237238239240НаступнаКінець »

Сторінка 233 з 249
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Проектування закладів ресторанного господарства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки