22 | 06 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 02 грудня 2008, 14:12

   Каніщенко О.Л.
   Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: — К.: Знання, 2007. — 446 с.

   У монографії систематизовано розкриваються концептуальні підходи до визначення міжнародного маркетингу як елементу систе­ми управління Інтернаціоналізованою підприємницькою діяльністю економічних суб'єктів, закономірності інтенсифікації міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств в умовах гло­балізації світової економіки. Аналізуються особливості технології маркетингових досліджень зарубіжних ринків та механізм порів­няльного аналізу умов міжнародного підприємництва. Пропонуєть­ся методика застосування стратегічних альтернатив та оперативно-тактичних інструментів міжнародного маркетингу для посилення ринкових позицій вітчизняних компаній у конкурентно напружено­му світовому економічному просторі.

   Для наукових працівників, економістів, маркетологів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ви­щих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Вівторок, 02 грудня 2008, 14:13
 
Роль держави у довгостроковому економічному зростан­ні PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 02 грудня 2008, 14:11

   Роль держави у довгостроковому економічному зростан­ні / За редакцією доктора економічних наук Б.Є. Кваснюка. К.: Ін-текон. прогнозуй.: X.: Форт, 2003. —424 с.

   Робота, що пропонується читачеві, є спробою проаналізувати найважли­віші аспекти проблеми взаємозв'язку держави та довгострокового економіч­ного піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві. В монографії розроблено сучасну парадигму державного регулювання економіки, визначе­но основні важелі державного впливу на економічне зростання 1999-2002 pp. в Україні. Зокрема, показано роль інституційних перетворень, бюджетної зба­лансованості та регулювання основних пропорцій, що забезпечують ринково орієнтовану поведінку економічних суб'єктів. Проведено ретроспективний аналіз темпів зміни ВВП у 1901-2000 pp., розроблено модель підвищення кон­курентоспроможності національної економіки та прогноз соціально-економічного розвитку України у 2002-20 і 1 pp. і на перспективу до 2050 року. В ро­боті детально проаналізовано інвестиційну складову модернізаційного проекту, побудовано відтворювальну модель основних фондів (M-VIK).

Останнє оновлення на Вівторок, 02 грудня 2008, 14:11
 
Економіка природокористування PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 02 грудня 2008, 14:09

   Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В.

  Економіка природокористування: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 322 с.

   На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології й економіки, які б втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали переду­мови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі.

  Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визнача­ти рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

  Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями еко­номіки природокористування.

Останнє оновлення на Вівторок, 02 грудня 2008, 14:10
 
Антикризовий менеджмент PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 02 грудня 2008, 14:08

   Скібіцький О. М.

   Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009 — 568 с.

   У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення норматив­ної дисципліни „Антикризове управління підприємством". Висвітлюються питан­ня сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприєм­ствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опром змінам та стратегії використання людського потенціалу.

  Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економі-ко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

Останнє оновлення на Вівторок, 02 грудня 2008, 14:08
 
Банківський нагляд PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 02 грудня 2008, 14:06

   ҐУДЗЬ Т.П.

  Банківський нагляд:    Навч. посібник., К.: Ліра-К. — 2008.-   380 с.

  У посібнику викладено методику вивчення та загальну теорію і практику здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю комерційних банків та контролю за дотриманням ними банківського законо­давства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної перевірки, виїзного інспектування, санації та ліквідації.

  Матеріал побудовано на основі чинного законодавства України з використанням світової практики банківського нагляду.

  Рекомендовано для студентів спеціальності «Банків­ська справа» та викладачів фінансових дисциплін.

Останнє оновлення на Вівторок, 02 грудня 2008, 14:06
 
« ПочатокПопередня231232233234235236237238239240НаступнаКінець »

Сторінка 233 з 244
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки